PING PRIX 2014 Endresultate

PINGPRIX2014

1. Platz
Zürich – Total: 83 Punkte
– Männer: 70
– Frauen: 13

2. Platz
Basel – Total: 61 Punkte
– Männer: 53
– Frauen: 8

3. Platz
Freiburg – Total: 54 Punkte
– Männer: 54
– Frauen: keine am start

4. Platz
Zug – Total: 33 Punkte
– Männer: 27
– Frauen: 5

5. / 6. Platz
Luzern – Total: 31 Punkte
– Männer: 23
– Frauen: 8

5. / 6. Platz
Bern – Total: 31 Punkte
– Männer: 24
– Frauen: 7

7. Platz
Winti – Total: 23 Punkte
– Männer: 23
– Frauen: keine am start